Vi utbildade domare i yttrandefrihet

I december anordnade vi en workshop om den nya yttrandefrihetslagstiftningen för domare i Moldavien. Syftet var att förbättra moldaviska domares kunskap om hur den nya lagstiftningen ska tolkas och tillämpas. ”Rättsväsendet är centralt för att stärka de mänskliga rättigheterna, det är ju där rättigheterna skyddas”, sa Percy Bratt, Civil Rights Defenders styrelseordförande och en av tränarna, efteråt.

I början av december anordnade vi en workshop om den nya yttrandefrihetslagstiftningen för 30 domare från 24 distrikt i Moldavien, i samarbete med vår moldaviska partner.

Kursen behandlade den nya medielagstiftningen i Moldavien och rättspraxis från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Syftet var att förbättra moldaviska domares kunskap om hur den nya lagstiftningen ska tolkas och tillämpas.

I samband med utbildningen presenterades och distribuerades också den guide som Independent Journalism Center tagit fram inom ramen för vårt samarbete, ”Comments to the Law of the Republic of Moldova on the Freedom of Expression”. Guiden riktar sig till domare och jurister och syftar till att underlätta för dem att tillämpa lagen på rätt sätt.

Civil Rights Defenders styrelseordförande, Percy Bratt, deltog som expert och talade om den svenska yttrandefrihetslagstiftningen och rättspraxis från Europadomstolen. Han betonade hur viktigt det är att förbättra kunskapen för att nya lagar ska få effekt.

– Rättsväsendet är centralt för att stärka de mänskliga rättigheterna, det är ju där rättigheterna skyddas. Att stärka yttrandefriheten är ett fundament för demokratisk utveckling. Därför är det jätteviktigt att vi arrangerar dessa utbildningar.

Ett stort problem är att tilltron till rättssystemet är så svag bland allmänheten. Domare tjänar väldigt lite i jämförelse. Samtidigt bor många i lyxvillor och det sänder fel signaler till folk.

– Det går inte att införliva mänskliga rättigheter i ett korrupt rättsväsende. Vi måste därför parallellt arbeta med att bekämpa korruptionen, säger Percy Bratt.

Den nya medielagstiftningen är mycket viktig för yttrandefriheten i landet. Bland annat säkrar den rätten att kritisera staten och dess myndigheter, källskyddet stärks, rätten till privatliv och integritet ingår samtidigt som hatpropaganda har kriminaliserats.

Tillsammans med Independent Journalism Center har vi sedan 2006 arbetat med lagförslaget och bedrivit lobbyverksamhet för att få lagen antagen. Nu när lagen är antagen verkar vi tillsammans för att lagen ska tillämpas på rätt sätt.

Kategorier: Resultat.
Taggar: Yttrandefrihet, Independent Journalism Centre, och medielagar.
Regions: Moldavien.