Domstol upphäver kontroversiell lag

Den 23 mars 2010 beslutade den albanska författningsdomstolen att upphäva den kontroversiella lustrationslagen *), vars målgrupp var tidigare befattningshavare under kommunistregimen. Beslutet är en framgång för oss och vår partner Albanska Helsingforskommittén (AHC).

Som motiv till upphävandet anges att lagen strider mot Albaniens författning. Ansökan om att förklara lagen oförenlig med författningen gjordes av Civil Rights Defenders samarbetspartner AHC för ett år sedan, tillsammans med en grupp parlamentsledamöter för socialistpartiet och Albaniens nationella åklagarförbund.

Lagen mötte stark inhemsk och internationell kritik och Europarådets Venedigkommission uttalade att ”Lustration-lagen inte är förenlig med Albaniens konstitution, och därmed olaglig.” I väntan på författningsdomstolens beslut inhiberades lagen och nu, när beslutet kommit, har den upphävts.

*) Lustration = ”belysa” eller ”rena”. Lustrationslagar har antagits i flera länder i det tidigare Östblocket för att reglera hur landet ifråga ska göra upp med brott som begåtts under det kommunistiska styret.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Albanska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter och lustrationslagen.
Regions: Albanien.