Våg av förföljelser drabbar migranter

Photo: aleshru.livejournal.com

Photo: aleshru.livejournal.com

Över 2 000 påstått papperslösa invandrare har gripits i Moskva den senaste tiden och mer än 500 av dessa sitter frihetsberövade i väntan på utvisning. Dessa attacker mot de mest utsatta grupperna, såsom etniska minoriteter, invandrare och HBT-personer, är en oroande trend i Ryssland, säger Cecilia Rosing, handläggare på Civil Rights Defenders.

Ryska människorättsaktivister rapporterar att de internerade, som för närvarande hålls i ett tältläger i Moskva, inte får sina grundläggande mänskliga behov tillgodosedda så som rimliga utrymmen att vistas och sova i, anpassade sanitetsförhållanden med mera. De påpekar också att fånglägret inte har någon rättslig status och att fångarna hålls där olagligt.


– Den ryska regeringens handlande ger upphov till diskriminering av dessa grupper, vilket bara kommer att öka främlingsfientligheten, rasismen och homofobin bland ryssar, anser Cecilia Rosing.


Den våg av gripanden som startade 29 juli och som fortfarande pågår orsakades av ett antal omfattande razzior av brottsbekämpande organ mot påstått papperslösa. Enligt rapporter i media utlöstes händelseförloppet av en konflikt som uppstod på en av Moskvas marknader den 27 juli mellan en grupp poliser och handlare från Dagestan, en administrativ region i den ryska federationen med övervägande muslimsk befolkning.

De som greps var mestadels medborgare från Vietnam, Egypten, Marocko, Syrien och Kirgizistan.


– Vad som händer nu är olagligt och omänskligt. Det är olagligt eftersom människor hålls fängslade utan att deras rättsliga status kontrolleras och utan att de får en möjlighet att visa sina identitetshandlingar. Domarna fattar beslut utan att beakta varje enskilt fall. Det är omänskligt eftersom internernas levnadsförhållanden inte tillgodoses i fånglägren, säger Svetlana Gannushkina, rysk människorättsaktivist och chef för människorättsorganisationen Civic Assistance.

Hon påpekar också att en stor del av de asylsökande skyddas av folkrätten. Det federala Migrationsverket i Ryssland förordade ett lagförslag, som offentliggjordes den 5 augusti, som reglerar inrättandet av 83 fångläger för papperslösa i 81 administrativa regioner i Ryssland.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Diskriminering, Mänskliga rättigheter, migrants, Moscow, och Svetlana Gannushkina.
Regions: Ryssland.