Nytt avtal mellan Moldavien och EU: en människorättskatalysator

Moldaviens regering undertecknade den 27 juni ett banbrytande associeringsavtal med EU och tog viktiga steg mot framtida samarbeten landet och unionen emellan. Avtalet möjliggör fördjupad handels- och ekonomiförbindelse men innehåller också viktiga bestämmelser om ökad rättssäkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Det är viktigt att EU pressar regeringen till förbättrad lagstiftning och politik som ökar insyn och ansvarsskyldighet, samt skydda rättigheterna för alla medborgare i Moldavien.

– Associeringsavtalet kommer att fungera som en åtgärdskatalysator i viktiga frågor som rör de mänskliga rättigheterna om den moldaviska regeringen och EU ger lika stor hänsyn till den ekonomiska och sociopolitiska aspekten av integration, säger Bobbie Traut  Civil Rights Defenders programchef i Moldavien.

Civil Rights Defenders välkomnar regeringens insatser för att förverkliga EU:s rekommendationer. Samtidigt finns det fortfarande en avsevärd mängd arbete att göra i kampen mot diskriminering, korruption och för att garantera jämställdhet i landet.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: EU, Mänskliga rättigheter, och Moldavien.
Regions: Moldavien.