Lagförslag om högförräderi antogs av parlamentet

Det tog bara några minuter för det ryska parlamentet att anta det kontroversiella lagförslaget om högförräderi, i dess tredje och sista genomläsning, den 23 oktober 2012. Lagförslaget, som är ett reellt hot mot mänskliga rättigheter i landet, behöver nu bara godkännas av överhuset och undertecknas av presidenten för att träda ikraft.

Lagförslaget innebär att högförräderi nu inte bara kommer att innefatta aktioner som äventyrar landets externa säkerhet utan även inbegripa aktiviteter som kan utgöra hot mot landets interna säkerhet, konstitutionsordning eller Rysslands nationella eller territoriella integritet.

– Vagheten i lagen gör att alla som rapporterar om mänskliga rättigheter eller ämnen kritiska av regeringen riskerar att anklagas för förräderi. Vi uppmanar överhuset och president Putin att avhålla sig från att vidare godkänna lagen eftersom det kommer att förödande effekter på grundläggande mänskliga rättigheter i landet, säger Joanna Kurosz, programansvarig för Östeuropa och Centralasien, Civil Rights Defenders.

Lokala och internationella människorättsorganisationer har kritiserat lagförslaget starkt. Eftersom den specifikt rör arbetet för internationella organisationer som beviljar ”ekonomisk, teknisk, rådgivande eller annan hjälp” ses den som ett ytterligare exempel av president Putins breda tillslag mot oliktänkande.

Det vaga språket antyder att oavsett alla brott, som sker efter att kontakt med en representant av en utlandsstödd organisation har etablerats, kan tolkas som högförräderi. Listan på vilka som kan åtalas under den nya lagen har breddats till att omfatta alla som sprider information som kan utgöra en statshemlighet – utan att hänsyn tas till om personen är medveten om att informationen kan klassas som hot mot nationens säkerhet eller avsikten att orsaka skada genom spridningen.

Civil Rights Defenders tidigare artiklar om lagförslaget

Kategorier: Nyheter.
Taggar: High Treason Bill.
Regions: Ryssland.