Cecilia Ruben in Memoriam

Den 19 augusti 2013 avled vår vän och kollega Cecilia Ruben (född 1946). Cecilia var en högt uppskattad ledamot av Civil Rights Defenders styrelse och mångårig, engagerad medlem i organisationen. Hon kommer att saknas av såväl styrelsekollegorna som av Civil Rights Defenders personal.

– Cecilia hade en stor erfarenhet av internationellt arbete och ett djupt engagemang i mänskliga rättigheter och rättvisefrågor. Hon var levnadsglad och positiv och hade alltid ett gott ord till övers, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Cecilia var utbildad stadsplanerare vid Columbia University i New York och expert på hållbar utveckling. Hon forskade inom internationella miljö- och utvecklingsfrågor med fokus på sanitet och kommunikation. Efter tjänstgöring inom flera FN-organ började hon arbeta för Stockholm Environment Institute (SEI) när institutet var nybildat för 24 år sedan.

Sedan 60-talet har hon engagerat sig i människorättsfrågor och var förutom ledamot i Civil Rights Defenders styrelse (2010-2013) även engagerad i Rädda Barnen och Mehmed Uzunkommittén som verkar för yttrandefrihet för kurdiska författare och förläggare.

– Cecilia gjorde en mycket viktig insats i styrelsen. Hon hade en påtaglig förmåga att sätta in enskilda frågor och organisationens arbete i ett större principiellt perspektiv. Cecilia var också en varm och vänskaplig person som det var mycket lätt att tycka om!, säger Percy Bratt, ordförande i Civil Rights Defenders styrelse.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Board, Cecilia Ruben, och Civil Rights Defenders.
Regions: Sverige.