Uppförandekod för journalister

För att förbättra den professionella standarden i medier och främja etiskt ansvarsfull journalistik hjälper Civil Rights Defenders till att skapa en uppförandekod för journalister och medier.

Vi anordnar seminarier om etik och medielagstiftning, erbjuder gratis rättshjälp, och initierar kraftfulla och proaktiva offentliga aktioner.

Vår partner är det oberoende journalistförbundet IJAS, en medlemsförening som samlar mer än 3 000 professionella journalister och mediearbetare.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: IJAS och pressetik.
Regions: Serbien.