Försämrad människorättssituation i Moldavien oroar

Modavien_webb

Tillsammans med flera andra människorättsorganisationer har Civil Rights Defenders skrivit ett öppet brev till Moldaviens regering och uttrycker djup oro över den fortsatta förföljelsen av människorättsförsvarare i landet.

Bara under de senaste veckorna har det rapporterats flera fall av trakasserier, hot och attacker mot människorättsförsvarare i Moldavien. Civil Rights Defenders uppmanar därför regeringen att omedelbart vidta konkreta åtgärder för att säkerställa skyddet av de människorättsförsvarare som outtröttligt arbetar med att försvara och främja de mänskliga rättigheterna i Moldavien.

För att läsa hela brevet, med beskrivningar av en del av de kränkningar som skett i sin helhet och med förslag på hur detta bör hanteras av regeringen – klicka på länken nedan.

Öppet brev till regeringen i Moldavien (Engelska)

Fullständiga förteckningen över brevets undertecknare

För mer informationen om människorättssituationen i Moldavien läs Civil Rights Defenders landanalys

Kategorier: Nyheter och Uttalanden.
Taggar: Östeuropa, Mänskliga rättigheter, Letter to Government, och Moldavien.
Regions: Moldavien.