Dawit Isaak tio år i fängelse

Den 23 september är det tio år sedan den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak frihetsberövades i Eritrea. I dag vet vi inte ens om han lever.

För att uppmärksamma Isaaks öde talade Percy Bratt, Civil Rights Defenders ordförande, tillsammans med en rad kända svenska författare, journalister och politiker utanför Eritreas ambassad i Stockholm den 20 september.

– Det krävs en intensifierad diplomati. Tiden är vår fiende och det finns anledning att känna oro för hans hälsotillstånd, sa Percy Bratt.

Isaaks öde var inte en isolerad händelse. Hundratals personer fängslades i en våg av repressiva åtgärder som den eritreanska regimen utförde för tio år sedan. Många personer dog eller försvann. Det var en tragisk vattendelare i det självständiga Eritreas historia. Det stod klart att Eritrea hade valt en väg där inge alternativa röster skulle få höras.

Eritrea hade tidigare hyllats av omvärlden för sin frihetskamp och många hoppades fortfarande att landet skulle utvecklas i en positiv och demokratisk riktning. Men istället för att försöka läka såren från kriget genom att sträcka ut en hand till sitt folk och till sina grannar, gjorde regimen såren och splittringen mellan de forna frihetskämparna och det övriga folket allt djupare.

I dag är Eritrea ett isolerat land med fler fiender än vänner. Människor är rädda – och de har skäl att vara det. Yttrandefriheten är i nivå med Nordkoreas. Medborgerliga och politiska rättigheter existerar inte.

Se talarstafetten för Dawit Isaak den 20 september http://tv.expressen.se/nyheter/opinions-tv

Fotnot: Percy Bratt har även tillsammans med flera andra advokater lämnat in begäran om en så kallad Habeas Corpus till det Eritreanska rättsväsendet. Det innebär att Isaak har rätt att få reda på varför han är frihetsberövad och att en domstol måste pröva anklagelserna. Eritreanska myndigheter har ännu inte svarat.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Dawit Isaak och Percy Bratt.
Regions: Sverige.