Kartläggning av krigsfängelser viktigt för att förebygga nya konflikter

Resultaten från projektet “Mapping of Detention Camps and Other Places of Detention in Bosnia and Herzegovina 1992-1995”, som nyligen presenterades av Civil Rights Defenders partner, visar att nästan 30 000 personer hölls i fångenskap och 5 000 dödades i förvar under kriget i Bosnien-Hercegovina 1992-1995.

Photo: Civil Rights DefendersSyftet med projektet, som drivits av Civil Rights Defenders i samarbete med The Association for Transitional Justice, Responsibility and Remembrance (TJAR) och Center for Democracy and Transitional Justice (CRDT), är att dokumentera alla platser där krigsfångar och civila hölls fångna och att skapa en lista med namnen på alla de som dödades, dog under tvångsarbete eller utsatts för tortyr och omänsklig behandling. Detta är viktigt för att förhindra uppkomsten av nya konflikter baserade på felaktig information om antalet krigsoffer.

– Det är inte ovanligt att offren för krigen i det forna Jugoslavien används som verktyg för att manipulera. Själva kärnan i detta projekt är att samla in alla fakta om fånglägren för att på så sätt stoppa en negativ spiral av manipulation. När vi har alla fakta kan offren och deras familjer äntligen få lite ro och vi kan förhoppningsvis undvika nya konflikter i regionen, säger Ena Bavcic, handläggare för Bosnien-Hercegovina på Civil Rights Defenders.

Så många som 1350 läger och platser där människor hållits frihetsberövande har identifierats av bosniska, serbiska och kroatiska föreningar. Detta omfattar militära anläggningar, civila och sociala institutioner, såsom skolor, kulturcentrum samt privata hus. I en majoritet av lägren (656 stycken) hölls bosniska medborgare fängslade, serber hölls på 523 platser och kroater på 173. Av alla fångläger har 150 stycken kartlagts och bekräftats, medan resten fortfarande kräver utredning. I Lapsu, i kommunen Prozor, användes en hel by som läger.

För att samla in nödvändig information har TJAR och CRDT studerat 136 domar, skriftliga bevis och vittnesmål från bosniska, kroatiska och serbiska källor, bedömningar från den Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien, och från domstolarna i Bosnien-Hercegovina, Serbien, Kroatien och Tyskland.

Mer information på http://www.tranzicijska-pravda.org/projekti.php

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Responsibility and Remembrance, The Association for Transitional Justice, och The Center for Democracy and Transitional Justice.
Regions: Västra Balkan.