Effekterna av ny FRA-lag svåra att förutse

Riksdagen har i dag antagit den omtalade och allmänt kritiserade FRA-lagen. Frågan är emellertid om någon helt och hållet egentligen vet vad det är man beslutat om. Förslaget, som såg dagens ljus första gången 2006 har omarbetats flera gånger, bordlagts, utretts vidare, beslutats om och behandlats vidare.

Dagens beslut omfattade förändringar av lagen och dess tillämpning ur främst integritetshänsyn. Regeringen har i huvudsak sökt precisera och lagstadga ändamålen för signalspaning: Endast regeringen, regeringskansliet och Försvarsmakten får beställa signalspaning, en särskild domstol ska inrättas som ska utverka tillstånd för signalspaning, sökorden begränsas, det tydliggörs i lag att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige, det införs en underrättelseskyldighet gentemot enskilda som utsatts för spaning, det inrättas en kontrollmyndighet och det sker en slags utvärdering 2011 för att se om verksamheten bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Precis som med flera andra lagförslag om hemlig övervakning har regeringen valt ett slags lapptäcksteknik för att åtgärda brister i skyddet mot missbruk och för den personliga integriteten.

– Det är bara att beklaga att riksdagen nu antar ett förslag som är så rörigt att det inte går att förutse vilken effekt förändringarna verkligen kommer att få, menar Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Lagförslaget har redan under remisstiden kritiserats hårt från instanser som JK, juridiska institutioner och människorättsorganisationer. Men kritiken kommer även från säkerhetspolisen och FRA. Säpo är särskilt missnöjt med att man inte längre får beställa signalspaning.

– Nu har riksdagen antagit en lag som ingen egentligen är riktigt nöjd med. Det rimliga hade varit att ta ett helhetsgrepp från början och utrett både behovet av signalspaning i kabel och integritetsaspekterna ordentligt istället för att klippa och klistra idéer från andra lagar som har skett nu.

Men säkerhetspolisens behov av signalspaning ska utredas. Att Säpo undantas från möjligheten att signalspana i den lag som antas nu, är enligt regeringen bara ett resultat av det politiska klimat som råder.

– Sannolikt kommer det snart nya lagförslag där Säpo återigen ges rätten att beställa signalspaning. De brottsbekämpande myndigheternas behov brukar oftast tas för givna och prioriteras före aspekter som effektivitet, proportionalitet och integritet, konstaterar Hårdh.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: FRA-lagen och hemlig övervakning.
Regions: Sverige.