Årets Per Anger-pristagare fängslad

Årets Per Anger pristagare Brahim Dahane, människorättsförsvarare i Västsahara, sitter fängslad i Marocko. Istället har Dahanes syster fått ta emot priset vid ceremonin den 16 november i Stockholm då kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth delade ut prissumman om 150 000 kronor och symbolen i silver, som väger lika mycket som ett mänskligt hjärta. Dahane nominerades av Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

Motivering: För att i konflikten mellan Marocko och Polisario rörande Västsahara uthålligt med fredliga medel och personligt mod riskerat sitt liv i kampen för mänskliga rättigheter.

Brahim Dahane (född 1965) har under hela sitt vuxna liv med fredliga medel hävdat sahariernas rätt till ett självständigt Vätsahara och varit aktiv i kampen för mänskliga rättigheter, bland annat genom grundandet av människorättsorganisationen ASVDH (Asociación Saharui de Victimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroqui).

Brahim Dahanes engagemang har lett till att han under långa perioder suttit fängslad. Han har också blivit utsatt för tortyr. När detta skrivs är Dahane åter frihetsberövad. Han greps den 8 oktober tillsammans med andra MR-försvarare av marockanska myndigheter i samband med återkomsten till Casablanca efter en resa till flyktinglägren i Tindouf (Algeriet).

–    Juryn valde Brahim Dahane som pristagare redan i början av september, helt på hans meriter som försvarare av mänskliga rättigheter, och utan en tanke på att han åter skulle kunna bli gripen. I det läge som nu har uppkommit där det sägs att Brahim Dahane ska ställas inför militärdomstol förutsätter vi att han ges en fri och öppen rättegång som kan följas av internationella observatörer, säger Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia och juryns ordförande.

Brahim Dahanes och ASVDH:s verksamhet ger röst åt de saharier som utsatts för tortyr, försvinnanden och misshandel.  Han har lyckats bygga upp goda relationer med internationella organisationer och internationell press, vilket lett till att uttalanden från ASDVH ofta publiceras i framför allt spansk press och på Internet. Han har också lyckats få besökare och kommissioner att komma till Västsahara, och på så vis bryta tystnaden kring denna långdragna konflikt.

–    Det är mycket positivt att Per Anger prisets jury på detta sätt uppmärksammar behovet av att stödja utsatta människorättsförsvarare. Brahim Dahane är en person som valt att hjälpa andra trots att han därmed sätter sin egen säkerhet på spel och det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att stärka honom och andra människorättsförsvarare, säger Natasha Jevtic Esbjörnson, kommunikationschef Civil Rights Defenders.

Bakgrund:

Västsahara beskrivs som Afrikas sista koloni. Området kolonialiserades av Spanien 1884. År 1975 iscensatte den marockanska regimen den s.k. gröna marschen in i Västsahara, samtidigt som militären invaderade området. 1976 lämnade Spanien Västsahara. Marocko invaderade den norra delen och Mauretanien den södra. Befrielserörelsen Polisario, skapad 1973, utropade 1976 den Demokratiska Sahariska Arabrepubliken (RASD). År 1979 drog sig Mauretanien ur Västsahara varvid Marocko tog över även den södra delen. I kampen mot Polisario lät Marocko bygga upp sandvallar som innesluter cirka 80 procent av Västsaharas yta.

Vapenstilleståndet har varit i kraft sedan 1991 och har sedan dess övervakats av FN-missionen MINURSO. Trots att FN-planer och FN-medlare avlöst varandra väntar denna konflikt fortfarande på sin lösning.  FN har genomgående i olika resolutioner såväl i säkerhetsrådet som i Generalförsamlingen bekräftat sahariernas rätt till självbestämmande. Ett stort antal sahariska flyktingar bor fortfarande i läger i Tindouf i sydvästra delen av Algeriet.

Pressbild finns på:

Presskontakt: Pressekreterare Jakob Larsson 0702 – 59 38 19

Per Anger-priset är ett internationellt pris, instiftat 2004 av svenska regeringen för att främja humanistiska och demokratifrämjande insatser. Myndigheten Forum för levande historia har regeringens uppdrag att administrera nomineringar, utse jury och organisera priset i alla dess delar. Den officiella prisutdelningen sker måndagen den 16 november.

Priset är uppkallat efter svensken Per Anger. Per Anger initierade som legationssekreterare i Budapest det svenska arbetet att rädda så många som möjligt undan förföljelse och avrättningar under andra världskriget i det nazistockuperade Ungern.

Nominerande organisationer år 2009 har varit Amnesty International, Diakonia, Svenska FN-förbundet, Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén), Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Reportrar utan gränser, Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska Kyrkan.

Föregående år har priset tilldelats ärkebiskop Gennaro Verolino (2004), Arsen Sakalov (2005), Aliaksandr Bialitski (2006), Organización Femenina Popular (2007), biskop Sebastian Bakare (2008).

Läs mer om tidigare års pristagare

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Brahim Dahane, Människorättsförsvarare, och Per Anger-priset.
Regions: Sverige och Western Sahara.