Lawyers for Lawyers – unikt forum för advokater

Den 14-16 mars arrangerar Civil Rights Defenders ett unikt forum för kapacitetsutveckling och kunskapsutbyte för människorättsadvokater på Västra Balkan. Omkring 50 personer, huvudsakligen advokater samt personal och volontärer från människorättsorganisationer, deltar i det första forumet Lawyers for Lawyers som hålls i Durres, Albanien.

Advokater på västra Balkan kämpar för att offer för människorättsbrott ska få tillgång till rättvisa och för att säkerställa tillgång till rättslig prövning i andra typer av fall. Under forumet kommer deltagare från Albanien att dela sina erfarenheter om att processa i fall såsom rätten till en rättvis rättegång, att försvara kvinnor som utsatts för våld i hemmet, processa vid författningsdomstolen för borttagande av domstolsavgifter samt att representera romers och andra missgynnade gruppers rättigheter. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter och träffa experter på människorättsfrågor såsom icke-diskriminering, romers rättigheter, informationsfrihet och hatspråk.

Lawyers for Lawyers besöks av deltagare från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Makedonien och Serbien. Civil Rights Defenders mål med forumet är att skapa ett årligt evenemang för människorättsadvokater som kommer att växa under de kommande åren.

Kategorier: Resultat och Nyheter.
Taggar: Yttrandefrihet, Lawyers for Lawyers, och Roma rights.