Gerald Nagler hedras för sitt arbete för mänskliga rättigheter

Gerald Nagler, grundare av Civil Rights Defenders (dåvarande Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter), tilldelades Österrikiska republikens hederskors för vetenskap och konst den 18 oktober.

Vid prisutdelningen berömdes Gerald Naglers engagemang för mänskliga rättigheter och hans stöd till människorättsaktivister i länderna i det forna östblocket. Hans handlingar bidrog väsentligt till att fälla järnridån.

”Gerald Nagler har inte satt sig ner för att vila. Detta är viktigt eftersom det inte har blivit lättare, utan svårare att säkerställa efterlevnaden av principerna om mänskliga rättigheter i världen ”, sade ordföranden i det nationella rådet, Barbara Prammer, vid prisutdelningen.

Mellan 1984 och 1992 var Gerald Nagler generalsekreterare för den Internationella Helsingforsfederationen för mänskliga rättigheter (IHF) i Wien och ordförande i Svenska Helsingforskommittén (1992-2004). Sedan dess är han hedersordförande i styrelsen för Civil Rights Defenders. Under sin karriär har han byggt upp ett nätverk av människor och organisationer som arbetar för att öka omvärldens medvetenhet om kränkningar av mänskliga rättigheter och har engagerat människorättsförsvarare i många länder.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Gerald Nagler.
Regions: Sverige.