Föräldrar får hjälp att bevaka sina barns rättigheter

I samarbete med Veliki Mali stärker Civil Rights Defenders föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att aktivt kunna försvara sina barns rättigheter. Vi arbetar också för att förbättra det juridiska skyddet för barn med funktionsnedsättningar.

Inom ramen för vårt samarbete erbjuder vi kostnadsfri rättshjälp och professionellt stöd till familjer med barn med funktionshinder. Vi publicerar en uppdaterad version av en guide till dessa barns rättigheter och en omfattande rapport situationen för barn med funktionshinder i Serbien.

Veliki Mali utövar påverkansarbete som riktar sig mot författningsdomstolen och andra relevanta institutioner för att ändra artikel 19 i lagen om att förebygga diskriminering av personer med funktionshinder.

Vi har samarbetat med Veliki Mali sedan år 2000 och stödjer en rad olika aktiviteter, alla inriktade på funktionshindrade barns rättigheter och deras familjer. Vi har tillsammans kämpat för en lag mot diskriminering, bidragit till förändringar i lagstiftningen om utbildning, och till en förbättrad förståelse för handikappfrågor i medierna.??Genom åren har vi också hjälp Veliki Mali med kapacitetsutveckling. Med vårt stöd, började Veliki Mali arbeta med opinionsbildning och lobbying på nationell nivå.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Människor med funktionshinder och Veliki Mali.
Regions: Serbien.