Frias från anklagelser om extremism

Stanislav Dmitrievsky, Photo: Tina Axelsson

Stanislav Dimitrijevskij, Foto: Tina Axelsson

Dokumentation om brott mot mänskliga rättigheter i Tjetjenien är inte att betrakta som en extremistisk publikation. Det beslutade tingsrätten i Dzerzhinsk, Ryssland, när man den 2 juli avslog åklagarens yrkande. Civil Rights Defenders välkomnar beskedet, som visar att självständiga rättsliga prövningar fortfarande är möjliga i Ryssland trots stora bakslag för rättssäkerheten under det senaste året.

– Detta är mycket positiva nyheter som visar på ett personligt mod hos domaren. Det är glädjande att konstatera att självständiga bedömningar fortfarande är möjliga i ett Ryssland där rättssäkerheten lidit av svåra bakslag under det senaste året, säger Joanna Kurosz, programansvarig för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

Den så kallade ”Internationella tribunalen för Tjetjenien”, har sammanställts av den ryske människorättsförsvararen Stanislav Dimitrijevskij från Rysk-tjetjenska vänskapsförbundet, Bogdan Gaureli från Memorial och journalisten Oksana Chelysheva.

Boken som publicerades 2009 analyserar de kränkningar som begåtts av alla parter i den väpnade konflikten i Tjetjenien. Analysen grundar sig bland annat på bestämmelserna om internationell straffrätt och rättsliga förfaranden i de internationella tribunalerna för före detta Jugoslavien och Rwanda. Den betonar ansvaret som Rysslands högsta politiska och militära ledning har för de krigsförbrytelser som begåtts.

Civil Rights Defenders tolkar åtalet som en del av det växande missbruket av den ”anti-extremism” lagstiftning som antagits i Ryssland och som nu används för att vingklippa det civila samhället och straffa enskilda människorättsförsvarare.

– Försöket att förbjuda boken verkar vara en personlig hämnd från myndigheterna mot Stanislav Dimitrijevskij, bokens huvudförfattare”, sade Joanna Kurosz.

Stanislav Dimitrijevskij har utsatts för en rad administrativa gripanden, åtal, inspektioner av Rysk-tjetjenska vänskapsförbundets kontor och attacker från myndigheternas sida. Dessutom har han och hans familjemedlemmar utsatts för fysiska attacker från okända personer.

Kategorier: Nyheter.
Regions: Norra Kaukasus.