Människorättsförsvararen Bawk Jar gripen

Bawk Jar was one of ten Burmese human rights defenders, mostly lawyers, who took part in a two-week study trip with Civil Rights Defenders in Serbia earlier this month. Photo: Brittis Edman, Civil RIghts Defenders

Bawk Jar på studieresa i Serbien tidigare denna månad. Foto: Brittis Edman, Civil RIghts Defenders

Den 18 juli 2013 grep polisen Bawk Jar Lum Nyoi, en berömd burmesisk människorättsförsvarare. Polisen hade inget domstolsbeslut och förklarade inte heller orsaken till gripandet. Det är ännu oklart om Bawk Jar är åtalad för något brott. Rättegången startar den 31 juli.

Vad som står klart är dock att gripandet verkar vara kopplat till hennes fredliga aktivism och det sprider rädsla bland landets människorättsförsvarare. Lokala människorättsgrupper har bedömt gripandet olagligt och kräver att Bawk Jar friges omedelbart och villkorslöst.

Bawk Jar var en av tio burmesiska människorättsförsvarare, mestadels advokater, som deltog i en två veckors studieresa med Civil Rights Defenders i Serbien tidigare denna månad. Gruppen träffade serbiska kollegor, som delade med sig av sina erfarenheter av rättshjälp och juridisk opinionsbildning som metod för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Bawk Jar är en människorättsaktivist som har förespråkat miljöskydd, kvinnors och jordbrukarnas rättigheter särskilt i Kachin State men också rikstäckande. Med stor risk för sin personliga säkerhet har hon gått i bräschen för en kampanj, bland annat genom domstolarna, för att stoppa storskaliga planteringar som orsakar alarmerande miljöförstöring och vräkning av bönder.

Bawk Jar är också känd för sin aktivism för kvinnors rättigheter. Hon var en av tre ledande företrädare för det civila samhället att bli inbjuden och tas emot av USA: s tidigare utrikesminister Hilary Clinton år 2012.

Liknande gripanden och hot mot aktivister och människorättsförsvarare i Burma är en alltför vanlig företeelse, även efter utfästelsen om politiska reformer. Det är tydligt att Burma har en lång väg att gå till en verklig demokratisk övergång och internationella påtryckningar för bättre skydd för dem som kämpar för mänskliga rättigheter är nödvändiga.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Bawk Jar Lum Nyoi, Forced evictions, Människorättsförsvarare, Land rights, och Womens rights.
Regions: Myanmar.