Tillgång till rättvisa för romer

Övergrepp som begås mot romer i Moldavien utreds sällan och förövarna ställs därmed inte heller till svars för kränkningarna. Tillsammans med Roma National Center erbjuder Civil Rights Defenders kostnadsfri rättshjälp. Vi dokumenterar också övergreppen, övervakar rättegångar och driver strategiska fall i domstol.

Antalet romer i Moldavien uppskattas till mellan 20 000 och 250 000 beroende på vem man frågar. Därför är det också svårt att göra en korrekt bedömning av det faktiska behovet av insatser. Romer utsätts för diskriminering inom rättsväsendet. Brott som begås mot dem utreds sällan och ansvariga ställs därmed inte heller till svars för kränkningarna. En annan faktor som begränsar romernas tillgång till rättvisa är att de i allmänhet inte känner till sina rättigheter och att de saknar förtroende och tillit att driva fall.

För att komma tillrätta med diskrimineringen erbjuder vi kostnadsfri rättshjälp, identifierar och dokumenterar personer vars rättigheter kränkts, övervakar rättegångar och driver strategiska fall i domstol. Vår partner i detta initiativ är Roma National Center.

En annan del av vårt samarbete handlar om att öka kunskapen hos romerna själva om mänskliga rättigheter och om hur man bär sig åt för att kräva att dessa rättigheter respekteras. Detta gör vi genom informationskampanjer i 10 romska samhällen. Vi utför också lobbyverksamhet för romernas rättigheter och för att en lag mot diskriminering ska antas i landet.

Roma National Center (RNC)

Kategorier: Nyheter.
Taggar: RNC, Romer, och Roma National Center.
Regions: Moldavien.