Internationella dagen för kvinnliga människorättsförsvarare

Kvinnliga människorättsförsvarare arbetar världen över med att skydda och stå upp för mänskliga rättigheter, inte sällan med risk för sin egen säkerhet. Dessa förebilder bidrar, genom att uppmärksamma dem vars röster konsekvent tystas, till att utmana maktstrukturer som bygger på stereotypa föreställningar, diskriminering och kvinnofientliga attityder. Samtidigt är kvinnliga människorättsförsvarare extra utsatta för trakasserier och hot, inte bara på grund av sitt arbete utan också på grund av att de är just kvinnor.

En sådan förebild är den vietnamesiska bloggaren Nguyen Ngoc Nhu Qunh som med sin blogg som plattform och sina ord som verktyg gjort sig känd under pseudonymen Me Nam (Mother Mushroom). Hon är en kritisk röst mot den vietnamesiska regeringen, någonting som fått stora konsekvenser för hennes egen säkerhet. Efter att länge blivit trakasserad och hotad greps hon den 10 oktober i år av landets myndigheter. Hon anklagas nu på felaktiga grunder för att ha ”spridit propaganda gentemot den vietnamesiska staten”.

– Sedan Me Nam frihetsberövades är det ingen som har fått lov att träffa henne, inte ens hennes mamma eller hennes två barn, säger Marie Månson, Programchef för avdelningen Stöd till utsatta människorättsförsvarare på Civil Rights Defenders. Det är av stor vikt att Me Nam omedelbart släpps fri och att hon, fram till dess, får tillgång till en advokat och sin familj samt till adekvat sjukvård.

Godtyckligt frihetsberövande är en av flera kränkningar kvinnliga människorättsförsvarare riskerar att utsättas för i sitt arbete för att främja de mänskliga rättigheterna. Kvinnor som använder sig av sin yttrandefrihet för att utmana normer, stereotypa föreställningar och könsroller är också speciellt utsatta för trakasserier, smutskastningskampanjer, psykisk press och hot om sexuellt våld. Dessa försök att tysta kvinnliga människorättsförsvarare kommer från såväl statliga tjänstemän som icke-statliga aktörer.

Årets internationella dag för kvinnliga människorättsförsvarare bör ses som en påminnelse om situationen för kvinnliga människorättsförsvarare. Civil Rights Defenders uppmanar det internationella samfundet att särskilt uppmärksamma de risker dessa kvinnor utsätts för i sitt arbete. Vi uppmanar dessutom regeringar och civilsamhället världen över att visa sitt stöd för de kvinnor som, likt Me Nam, blivit godtyckligt frihetsberövade.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: International Women Human Rights Defenders Day, Kvinnor människorättsförsvarare, Me Nam, Mother Mushroom, och Vietnam.
Regions: Alla regioner.