Vi kräver att Vietnam respekterar sina internationella skyldigheter

Jointletter_02

I ett gemensamt uttalande uppmanar en koalition av vietnamesiska civilsamhällesorganisationer, Civil Rights Defenders och flera andra internationella människorättsorganisationer de vietnamesiska myndigheterna att respektera sina internationella skyldigheter när tre fängslade människorättsförsvarare ställs inför rätta den 12 december.

Bui Thi Minh leading a protest. Photo:VietnamRightNow

Bui Thi Minh leder en protest i Vietnam. Foto:VietnamRightNow

I det gemensamma uttalandet, som publicerades den 10 december, uppmanas myndigheterna att säkerställa att de tre fängslade människorättsförsvarna, inklusive Bui Thi Minh Hang, garanteras en offentlig och rättvis rättegång. Koalitionen kräver också familjemedlemmar och observatörers närvaro vid rättegången.

Steg i denna riktning samt fler rättvisa rättegångar är nödvändiga för att säkerställa att Vietnam uppfyller sina nationell och internationell skyldigheter.

Rättegångsförhandlingarna kommer att övervakas av ett brett internationellt samfund samt flera nationella och internationella människorättsorganisationer.

Läs uttalandet i sin helhet här (engelska)

Följande organisationer har skrivit under uttalandet:
Amnesty International
Association of Political & Religious Prisoners of Vietnam
Brotherhood for Democracy
Civil Rights Defenders
Civil Society Forum
FORUMASIA
Freedom House
Hoa Hao Buddhist Church West branch
Human Rights Defenders Alert India
Law & Society Trust
OT Watch Mongolia
People’s Watch
United WorkersFarmers
Organization of Vietnam
Vietnam Path Movement
Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Bui Thin Minh och International human rights obligations.
Regions: Vietnam.