Journalister tränas i att rapportera utan att diskriminera

Det övergripande målet för Civil Rights Defenders samarbete med Mediacentar i Sarajevo handlar om att ta fram effektiva mekanismer för att motverka diskriminering. Detta genomförs genom utbildning och information till allmänheten om diskriminering.

Vi tränar journalister i att rapportera om diskrimineringen i samhället och att inte själva diskriminera i sitt yrkesutövande. Vi följer hur lagen mot diskriminering sätts i verket och journalisterna kan spela en viktig roll genom deras bevakning av frågan.

Utöver detta vänder vi oss också till allmänheten genom informationskampanjer om hur rättsverket kring diskriminering fungerar och med träningar om hur man kan känna igen diskriminering i vardagen. På så sätt bidrar vi till att direkt hjälpa staten i deras skyldighet att skydda medborgarna mot diskriminering.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: MC, medier, och Mediacentar Sarajevo.
Regions: Bosnien-Hercegovina.