Lagändringar hotar föreningsfriheten

Civil Rights Defenders oroas av de föreslagna lagändringarna som försvårar det civila samhällets aktörers möjligheter att verka fritt i Ryssland. Enligt förslaget klassificeras människorättsorganisationer som ”utländska agenter” när de tar emot pengar från utlandet.

Den ryska statsduman överväger denna vecka att införa lagändringarna som reglerar icke-statliga organisationer (NGO:er). Lagförslaget lämnades in av en medlem i partiet Enade Ryssland den 29 juni och har fått regeringens stöd.

De föreslagna lagändringarna utgör ett allvarligt hot mot föreningsfriheten och yttrandefriheten och står i strid med internationella normer för mänskliga rättigheter och konventioner som Ryssland ratificerat.

– Förslaget är ytterligare ett steg i fel riktning. Ryssland bör stödja det civila samhället snarare än ytterligare försvåra människorättsorganisationers viktiga arbete för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i landet, säger Joanna Kurosz, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Om lagändringarna antas kommer de att tvinga enskilda organisationer som får stöd från utlandet att definiera sig som ”utländska agenter” om de bedriver ”politisk verksamhet”. Politisk verksamhet definieras mycket vagt i lagtexten. Det skulle också innebära strängare rapporteringskrav för icke-statliga organisationer och ytterligare öka myndigheternas kontroll. Om de nya reglerna inte följs kan organisationer straffas med fängelse i upp till tre år och böter på upp till 300.000 rubel (7400 euro).

De föreslagna ändringarna har kritiserats av företrädare för ryska människorättsorganisationer samt av ordföranden för Rysslands människorättsråd, Michail Fedotov.

– Vi delar våra kollegers rädsla att lagen kan användas för att misskreditera det civila samhället i Ryssland, säger Joanna Kurosz.

Kategorier: Nyheter och Uttalanden.
Regions: Ryssland.