Arkhangelsk inför diskriminerande lag

Det regionala parlamentet i Arkhangelsk har röstat igenom ändringar och tillägg till den regionala lagen som förbjuder främjande av homosexualitet bland minderåriga. Vi anser att lagen är diskriminerande och kränker den grundläggande principen om lika rättigheter för alla människor.

Lagen kommer att begränsa rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet för individer och hbt-organisationer. Dessa rättigheter garanteras i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Ryssland har ratifierat båda och är därför skyldig att följa dessa konventioner.

En lag liknande den i Arkhangelsk har redan trätt i kraft i Ryazan och jämförbara lagar förbereds för godkännande i flera andra regioner i Ryssland och även på federal nivå.

I samband med den andra omröstningen om lagen, planerad till 21-22 september, har vi skrivit ett brev där vi uppmanar ordföranden för det regionala parlamentet att stoppa lagen.

Brev angående lag i Arkhangelsk

 

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Diskriminering och HBT.
Regions: Ryssland.