Rättshjälp till hårt trängda lokala medier

Inom ramen för Civil Rights Defenders samarbete med Local Press Association försöker vi höja professionaliteten och självmedvetenheten bland journalister och medieorganisationer i Serbien. Vi hjälper hårt pressade lokala medier under den utmanande övergångsperioden, då medielandskapet kännetecknas av oavslutade juridiska reformer, kaotiska förhållanden på marknaden och svag yrkesetik.

Vi erbjuder rättshjälp till oberoende medier och främjar en förbättring av etiska och professionella standarder inom journalistiken. Vi utbildar journalister, försvarar lokala medier i rättsliga förfaranden och utövar påverkansarbete för att stärka lokaltidningarnas intressen.

Det juridiska stödet och rådgivningen vi erbjuder i förtalsrättegångar är synnerligen viktigt eftersom tjänstemän i Serbien fortfarande utövar påtryckningar på medier.

För att öka förståelsen för yttrandefriheten och dess begränsningar anordnar vi en konferens för domare i högre domstolar, redaktörer och advokater om de specifika problem som lokala medier brottas med.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Local Press Association och pressetik.
Regions: Serbien.