Rättshjälpsklinik stödjer de svagaste

För att bidra till en förbättrad rättssäkerhet har vi upprättat en rättshjälpsklinik, i samarbete med den Albanska Helsingforskommittén, där vi erbjuder gratis rättshjälp till gripna, häktade och dömda personer samt till romer. Under 2010 behandlades cirka 500 klagomål och mer än 1000 personer fick gratis juridisk rådgivning via rättshjälpskliniken.

Missgynnade medborgare utsätts ofta för olika former av diskriminering från myndigheternas sida i Albanien och råkar de i problem med rättvisan är det juridiska ombudet som de får sig tilldelat från staten dåligt påläst och oengagerat.

Vi övervakar rättegångar och bedriver påverkansarbete för att förbättra reformer inom rättsväsendet och för att säkerställa allmänhetens tillgång till rättsliga institutioner. Dessutom samordnar vi insatser inom det civila samhället för att göra gemensamma uttalanden om brott mot mänskliga rättigheter.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: AHC, Albanska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter , och Legal Clinic.
Regions: Albanien.