Domstolsuttalanden stärker hbt-personers rättigheter

Moldaviens högsta domstol har utfärdat rekommendationer som innebär att transpersoners rättsliga ställning stärks. En annan domstol i Chisinau slog nyligen fast att en webbplats kränkt rätten till privatliv genom att publicera en ”svart lista” över offentliga personer som främjar homosexualitet.

Den 2 november utfärdade Moldaviens högsta domstol rekommendationer till lokala juridiska instanser om homosexuella och transpersoner. Domstolen konstaterade att ”homosexuella och transpersoner måste skyddas enligt artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, dvs rätten till respekt för privat-och familjeliv. Rätten att byta kön och namn är en del av rätten till privatliv ”.

I rekommendationen hänvisar domstolen också till praxis från Europadomstolen och nämner en rekommendation från Europarådets ministerkommitté till medlemsstaterna om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och genusidentitet.

Civil Rights Defenders och organisationens moldaviska partner, GenderDoc-M Information Centre, välkomnar rekommendationerna och hoppas att detta kommer att ha en positiv inverkan på situationen för transpersoner i Moldavien och förbättra deras rättsliga ställning.

Den 1 november avgjordes ett annat fall som rör hbt-personers rättigheter. Chisinaus domstol konstaterade att ägaren till webbplatsen MDN.md kränkt rätten till privatliv och uppmuntrat till hatpropaganda och diskriminering genom att publicera en ”svart lista” över offentliga personer som främjar homosexualitet.

– Domen är mycket viktigt, särskilt eftersom ägaren anses vara ansvarig för anstiftan till diskriminering på grund av sexuell läggning på nationell nivå. Vi tror att den här typen av domar är viktiga för att förhindra diskriminerande handlingar mot hbt-personer ”, säger Anastasia Danilova, verkställande direktör för GenderDoc-M Information Centre.

Ägaren till webbplatsen MDN.md är skyldig att ta bort listan från webbplatsen och att kompensera de utpekade personerna samt stå för domstolskostnaderna.

Läs mer:

Religious Extrimist Website Condemned for Publishing “Black List”

Moldova’s Supreme Court of Justice Confirms Right of Transgender People to Gender Mark Change in Documents

Kategorier: Nyheter.
Regions: Moldavien.