Människorättsförsvarare stämplas som ”utländska agenter” av domstol

Pressmeddelande 20 juni 2013

Coming Out, en av Rysslands mest framstående hbt-organisationer tillika Civil Rights Defenders partner har stämplats som ”utländsk agent” av en domstol i S:t Petersburg och dömts att betala motsvarande 12 000 euro i böter för att de inte självmant registrerat organisationen som utländsk agent.

Coming Out dömdes i enlighet med lagen om utländska agenter, enligt vilken enskilda organisationer som får medel från utlandet och som bedriver politisk verksamhet i landet måste registrera sig som ”utländska agenter”.

Lagen om utländska agenter och flera andra lagar som kränker mänskliga rättigheter, antogs förra sommaren, strax efter att Vladimir Putin blev president i Ryssland för en tredje mandatperiod.

”Domen är ytterligare ett bakslag för de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Det har varit alltför många sådana under det senaste året. De ryska myndigheterna måste reformera sin lagstiftning för att respektera föreningsfriheten och stoppa förföljelsen av människorättsförsvarare”, säger Joanna Kurosz, programansvarig för Östeuropa och Centralasien.

Domen mot Coming Out kom efter domstolens tredje utfrågning den 19 juni och försvaret planerar att överklaga beslutet inom 10 dagar. Domstolen avvisade alla argument från organisationens jurister om den icke-politiska karaktären av dess verksamhet. Som en följd är Coming Out nu skyldiga att registrera sig som ”utländsk agent” hos justitieministeriet.

”Skyddet av de mänskliga rättigheterna kan inte ges i uppdrag av utländska stater, de har ett universellt värde och Ryssland har en skyldighet att försvara och skydda dem. Det garanteras i den ryska konstitutionen” skriver Coming Out i ett uttalande.

Processen mot Coming Out föregicks av omfattande inspektioner av hundratals organisationer över hela Ryssland. Under 2013 har flera organisationer dömts i enlighet med lagen om utländska agenter, bland dem hbt-organisationen Side by Side .

För mer information vänligen kontakta Cecilia Rosing, handläggare för Ryssland, på +46 8 545 277 38.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Coming Out, Law on foreign agents, HBT, och Ryska hbt-nätverket.
Regions: Ryssland.