Vi stärker allmänheten i förhållande till medierna

Brist på professionalitet bland journalister, rättsosäkerhet och ökade påtryckningar på medierna är de viktigaste frågorna i vårt arbete när det gäller yttrandefriheten i Bosnien och Hercegovina. Civil Rights Defenders samarbete med Press Council syftar till att stärka människor att hävda sina rättigheter och att förbättra de etiska normerna inom journalistiken.

Människor vänder sig till Press Council för att rapportera när medierna beter sig oprofessionellt eller för att söka skydd när deras rättigheter har kränkts av medierna.

Genom vårt samarbete med Press Council medlar vi mellan medborgarna och de tryckta medierna. Vi främjar professionaliseringen inom mediesektorn, skyddar allmänheten från oetisk rapportering och medierna från politiska påtryckningar.

Vi arbetar för att öka människors medvetenhet om utomrättsliga mekanismer för att hävda sina rättigheter. Det långsiktiga målet är att både medierna och det civila samhället ska acceptera självreglering som ett demokratiskt sätt att hålla och höja branschens normer.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: BH Press Council och Press Council.
Regions: Bosnien-Hercegovina.