Mobilt utredningsteam i Norra Kaukasus

I Norra Kaukasus råder utbredd straffrihet för militära tjänstemän och brottsbekämpande myndigheter som begår grova människorättsbrott under förevändning att bekämpa terrorism. Dessa brott kräver omedelbara, oberoende utredningar.

Tillsammans med Interregional Committee Against Torture (härefter kallat CAT) stödjer vi den mobila gruppen, Joint Mobile Group (nedan JMG), vars medlemmar regelbundet reser till Tjetjenien för att övervaka och utreda de allvarligaste brotten mot mänskliga rättigheter. Tillsammans med CAT uppdaterar vi också deras hemsida och ser till att den på ett effektivare sätt når organisationens målgrupper.

JMG grundades efter sommaren 2009, då säkerhetsläget i regionen kraftigt förvärrades och det blev för farligt för lokala organisationer att utföra utredningar. JMG är en permanent organisation som arbetar med ett roterande schema.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Interregional.
Regions: Norra Kaukasus.