Moldavien döms för diskriminering

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har funnit att Moldavien kränkte rätten till mötesfrihet och förbudet mot diskriminering när en demonstration för homo-, bisexuella och transpersoners (hbt) rättigheter, som arrangerades av vår partner GenderDoc-M, förbjöds år 2005.

Detta är första gången som Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (ECtHR) har funnit Moldavien skyldig för brott mot artikel 14 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som uttryckligen förbjuder diskriminering. Moldavien ska enligt domen att betala GenderDoc-M kompensation till ett belopp av 11 000 euro inom tre månader.

– Vi är mycket nöjda med domslutet. Det är ett historiskt ögonblick i arbetet för lika rättigheter i Moldavien. Mängden ärenden mot Moldavien som lämnas in till Europadomstolen för mänskliga rättigheter visar dock tydligt att människorättssituationen i landet fortfarande är problematisk, säger Åsa Bergqvist, handläggare för Östeuropa och Centralasien vid Civil Rights Defenders.

Till och med 31 december 2011 har mer än 7 416 ansökningar mot Moldavien lämnats in till Europadomstolen, varav 227 domar har fastställts. Av dessa ansökningar lämnades 887 in under 2007, 1 147 år 2008, 1 322 år 2009 och 945 under 2010. I endast ett av de 227 domarna fastslog domstolen att Moldavien inte begått något övergrepp. Dessa siffror visar att efterlevnadsgraden av konventionens standarder i Moldavien är otillräcklig.

Här kan du läsa domen

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Diskriminering, Europadomstolen för mänskliga rättigheter, och GenderDoc-M.
Regions: Moldavien.