Säkerhet i fokus när människorättsjurister träffades

bild

Människorättsjurister i Burma har en viktig roll i att stärka rättsäkerheten i landet. Trots det riskerar de hot, trakasserier och i vissa fall även att bli gripna för sitt arbete. Detta stod klart när en grupp människorättsjurister möttes i Yangon för att diskutera vilka behov de har för att kunna förbättra sitt arbete.

Mötet organiserades av Civil Rights Defenders, som en uppföljning av ett utbyte som ägde rum i Serbien i somras. Under utbytet fick tio burmesiska människorättsförsvarare, främst jurister, möjligheten att besöka och diskutera med flera serbiska organisationer inom rättshjälpsområdet.

De nio jurister som deltog i uppföljningsmötet kommer från olika delar av landet och de har gemensamt att de utsätts för stora risker i samband med sitt människorättsarbete. Under mötet underströk deltagarna att det finns stora brister i skyddet för jurister som arbetar med marginaliserade minoritetsgrupper och land grabbing. Juristerna påpekade också att det finns ett stort behov av kapacitetsutveckling, specifikt inom organisationshantering, juridiskt påverkansarbete och mänskliga rättigheter.

En av de tio människorättsförsvarare som var med i Serbien kunde inte delta på uppföljningen. Den kända människorättsaktivisten Bawk Jar, som länge kämpat i frontlinjen för miljöfrågor, rätten till boende och kvinnors rättigheter, greps den 18 juli 2013 på grund av en incident som ska ha ägt rum 2009.

Anklagelserna tycks politiskt motiverade och direkt kopplade till hennes fredliga aktivism. Bawk Jar har suttit häktad sedan gripandet, men under uppföljningsmötet tilläts hon prata telefon med de andra deltagarna och Civil Rights Defenders.

Fallet Bawk Jar kan ses som ett lackmustest för domstolens förmåga att genomföra en rättvis rättegång i ett fall som inbegriper en människorättsaktivist.

Då flera människorättsförsvarare har gripits i Burma under året, så kan fallet också ge en indikation på hur pass engagerat det internationella samfundet egentligen är i att utkräva skydd för människorättsförsvarare.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Kambodja, Mänskliga rättigheter, och SouthEast Asia.
Regions: Myanmar.