Natalia Project expanderar till Makedonien

Bekim_NP

Bekim Asani. Foto Frida Nilson/Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders välkomnar sin första makedonska deltagare till Natalia Project: Bekim Asani, ordförande för LGBT United Tetovo.

Bekim Asani är en av Makedoniens mest framstående HBTQ-aktivister. Den nuvarande situationen för HBTQ-personer i Makedonien är oroande. Trots att landet är medlem i Europarådet och har undertecknat Europakonventionen för mänskliga rättigheter, kränks HBTQ-personers rättigheter. Nationell lagstiftning mot diskriminering förbjuder inte diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och hatpropaganda och hot förekommer både i media och sociala medier.

Bekim Asani är Natalia Projects första deltagare i Makedonien.

– Att bli en del av Natalia Project betyder mycket för mig. Att veta att världen, inom loppet av några få minuter, kommer känna till om jag har blivit attackerad innebär stor skillnad för mig. Inte bara för mitt eget välbefinnande, utan även för att det gör det möjligt för mig att lägga all min energi på att förbättra situationen för HBTQ-personer i Makedonien, säger Bekim Asani.

Tyvärr går utvecklingen för HBTQ-personer i Makedonien i fel riktning. Så sent som i januari 2015 antog landet, trots kritik från Europarådet, en lagändring som definierar äktenskap som en företeelse mellan man och kvinna. Samkönade äktenskap och registrerade partnerskap är förbjudna.

– I tider som dessa är Bekim Asanis arbete viktigare än någonsin och jag är glad att kunna välkomna honom till Natalia Project. Att garantera säkerheten för dem som arbetar för att alla ska vara inkluderade i det makedonska samhället är grundläggande om Makedonien ska kunna bli ett land som respekterar mänskliga rättigheter, säger Marie Månson, programchef för Stöd till utsatta människorättsförsvarare på Civil Rights Defenders.

För mer information, vänligen kontakta:
Miriam Nordfors, presskontakt Natalia Project
miriam.nordfors@civilrightsdefenders.org +46 704 849 825
Bekim Asani, deltagare Natalia Project
bekolgbtunitedmacedonia@gmail.com +389 (0)78 385 570

Även om Bekim Asani är en ny deltagare har han sedan en tid tillbaka haft en profil på Natalia Projects hemsida. Det är dock först nu som han har slutfört alla utbildningar som krävs för att kunna inkluderas i Natalia Project fullt ut.

Natalia Project är världens första personliga överfallslarm och lokaliseringssystem för utsatta människorättsförsvarare, drivet av sociala medier. Samtliga deltagare genomgår en omfattande säkerhetsutbildning innan de utrustas med ett personligt alarm. I händelse av en attack aktiverar bäraren armbandet, vilket utlöser larmet och skickar en nödsignal till Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm. Så fort alarmet verifierats skickas det ut i sociala medier för omvärldens kännedom. För mer information, se Natalia Projects hemsida

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Makedonien och Natalia Project.
Regions: Makedonien.