Lag om högförräderi äventyrar civila samhällets arbete

Den 14 november införde Ryssland kontroversiella ändringar i lagen om högförräderi. Ändringarna innebär bland annat att definitionen av förräderi vidgas och lagändringarna infördes bara två dagar efter att president Vladimir Putin sagt sig vara villig att granska och ompröva formuleringarna i lagstiftningen.

Den tidigare lagen beskriver högförräderi som verksamhet som hotar Rysslands yttre säkerhet, men enligt den nya lagtexten innebär all verksamhet som kan hota Rysslands ”nationella säkerhet, konstitutionella ordning eller territoriella integritet” högförräderi.

– Det är svårt att förutsäga hur de ryska myndigheterna kommer att tillämpa lagen. En sak är dock klar, den nya lagen äventyrar internationella och ryska människorättsorganisationers arbete och kommer att skapa en rädsla bland ryska medborgare som på ett eller annat sätt samarbetar med utländska organisationer, säger Cecilia Rosing, handläggare för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

På morgonen den 13 november, bara timmar efter att den ryske presidenten sade att ”det får inte finnas utrymme för en vag tolkning av högförräderi” till lokala och internationella medier, undertecknade han lagen.

Dessa lagändringar i kombination med den nyligen introducerade NGO-lagen kommer att skapa en atmosfär av rädsla, där relationer med utlänningar, internationella organisationer eller främmande stater kan ses som högförräderi.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: High Treason Bill, NGO-lag, och Vladimir Putin.
Regions: Ryssland.