Bangladesh: Frige människorättsförsvararen Adilur Rahman Khan

Adilur Rahman Khan

En koalition av lokala, regionala och internationella människorättsorganisationer, inklusive Civil Rights Defenders, har i ett öppet brev till Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina Wazed uppmanat till ett omedelbart frigivande av människorättsförsvararen Adilur Rahman Khan. Khan greps den 10 augusti med anledning av sitt människorättsarbete.

Khan är en av Bangladeshs mest framträdande och tongivande människorättsförsvarare och är generalsekreterare för organisationen Odhikar. Han har också en ledande roll i organisationer som the World Organisation Against Torture (OMCT); the Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) och the Asian Network for Free Elections (ANFREL).

I brevet uppmanas regeringen också att respektera yttrandefriheten och rättssäkerhetsprinciper, att åtalet mot honom läggs ner och att trakasserierna av medlemmar i Odhikar och andra människorättsförsvarare upphör.

Här kan du läsa brevet i sin helhet

Kategorier: Nyheter och Uttalanden.
Taggar: Adilur Rahman Kha, ANFREL, FORUM-ASIA, Människorättsförsvarare, OMCT, Open letter, Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina Wazed, och World Organisation Against Torture.