Risk att fler avvisas till tortyr

Det är nu åtta år sedan den dåvarande socialdemokratiska regeringen avvisade Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till Egypten. Avvisningarna har kritiserats av såväl FN:s kommitté mot tortyr som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Vi anser att riksdagen bör tillsätta en kommission med rätt att höra de inblandade under sanningsplikt och ta initiativ till en ny utredning med direktiv att alla säkerhetsärenden avgörs i domstol som sista instans och särskilt utreda möjligheten att den instansen blir Högsta Domstolen. Vi kräver också att Ahmed Agiza och Mohammed Alzery ges uppehållstillstånd. Läs mer på SvD Brännpunkt.

Kategorier: Debatt.
Taggar: Ahmed Agiza, Mohammed Alzery, FN:s kommitté mot tortyr, och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.
Regions: Sverige.