Folkliga protester mot NGO-lag

Foto:@LICADHO

Den 20 december tågade kambodjaner från landets 24 provinser till Nationalförsamlingen för att överlämna ett upprop mot den föreslagna NGO-lagen (NGO står för non-governmental organisations eller icke-statliga organisationer) som försvårar det civila samhällets arbete och begränsar dess utrymme. Demonstranterna bar på en 230 meter lång ”krama”, en traditionell sjal, med över 10 000 namnunderskrifter med en uppmaning till parlamentsledamöterna att stoppa lagen som inskränker medborgerliga fri- och rättigheter.

Dagen före bjöd inrikesministeriet in representanter från det civila samhället för en konsultation om det nu liggande lagförslaget, det fjärde i ordningen. Förslaget innehåller en del förbättringar jämfört med tidigare versioner, enligt de analyser som gjorts av civila samhället. Obligatorisk registrering av NGO:er och förbudet för icke-registrerade föreningar eller frivilligorganisationer att verka har tagits bort.

Samtidigt har man lagt till nya bestämmelser för så kallade ”Community Based Organizations”, som tidigare inte reglerades separat. Detta innebär de facto krav på registrering, vilket är särskilt problematiskt för informella nätverk på gräsrotsnivå. Lagen anger inte på vilka grunder en organisation kan nekas registrering, eller vad som kan tvinga en organisation att upplösas. Och endast kambodjaner har rätt att bilda NGO:er, vilket exkluderar t ex flyktingar, migrantarbetare och statslösa.

Civil Rights Defenders och många andra människorättsorganisationer befarar att lagförslaget snabbt kommer att antas. NGO-lagen syftar till att öka myndigheternas kontroll över det civila samhället och riskerar att användas för att tysta kritiska röster.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: NGO-lag.
Regions: Kambodja.