Pride-paraden i Minsk stoppad

Pride-paraden som skulle ha hållits den 22 oktober har förbjudits av den verkställande kommittén i Minsk, trots att president Alexander Lukasjenka sagt att han inte är emot en parad, om den hålls i utkanten av staden.

– Förbudet mot paraden kränker den grundläggande rätten till mötesfrihet. Vitryssland har ratificerat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och är därmed skyldig att tillgodose alla medborgare denna rätt, säger Marie Månson, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Marschen var planerad att gå från Minsk centrum till ett mer glesbefolkat område i utkanten av staden. Trots detta har den verkställande kommittén förbjudit evenemanget med hänvisning till att det skulle störa ordningen och hindra trafiken.

– Jag anser att förbudet mot marschen är diskriminerande. Det märks inte minst i hur förbudet har motiverats. Vi hade specifikt ansökt om att få arrangera en parad utanför centrum för att visa hela världen, inklusive alla vitryssar, det absurda i det vitryska politiska systemet, säger Siarhei Androsenka, ordförande i organisationskommittén för Minsk Pride, på organisationens hemsida.

Den 22 oktober kommer arrangörerna att hålla en presskonferens för att meddela hur de kommer att agera i fråga om Pride-paraden.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Aleksander Lukasjenka och Pride.
Regions: Vitryssland.