Framstående människorättsaktivist Maryam Al-Khawaja gripen i Bahrain

Maryam_01_CRD_LQ
Foto: Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders uppmanar myndigheterna i Bahrain att omedelbart frige den framstående människorättsförsvararen Maryam Al-Khawaja som greps den 30 augusti i Bahrain. Vi gripandet återkallade myndigheterna hennes bahrainska medborgarskap och meddelade att hon inte längre var välkommen i landet.

Maryam Al-Khawaja är vice VD för Gulf Centre for Human Rights, en oberoende, icke-vinstdrivande och icke-statlig organisation som arbetar för att ge stöd och skydd till människorättsförsvarare i Gulfregionen. Detta gör man genom att etablera kontakter med internationella organisationer men också genom att stärka mediernas roll i landet.

”FN:s människorättsråd bör omedelbart agera och fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna för att skydda människorättsförsvarare som Maryam Al-Khawaja. Maryam verkar outtröttligt för att de mänskliga rättigheterna ska stärkas och respekteras i ett land som systematiskt inskränker dem. Alla demokratiska länder och rättsstater bör uppmana Bahrain till att åta sig de internationella riktlinjerna för de mänskliga rättigheterna”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Maryam Al-Khawaja har åtalats för att ha: 1) förolämpat kungen på sociala medier 2) drivit kampanjen ”Wanted for Justice” och 3) angripit en kvinnlig polis. Hon har nekats juridiskt stöd och får inte heller en förklaring eller dokumenterade bevis till varför hennes medborgarskap har återkallats trots att hon uppvisat bahrainsk identifikation.

Abudulhadi Al-Khawaja, Maryam Al-Khawajas far, inledde den 25 augusti 2014 en hungerstrejk för att protestera mot de ogrundade gripanden bahrainska myndigheter utsatt honom för. Gripanden som är ett direkt resultat av hans modiga arbete för att främja mänskliga rättigheter, frihet och demokrati i Bahrain. Maryam greps av myndigheterna på flygplatsen i Manama när hon var på väg för att besöka sin far.

Gripandet av Maryam Al-Khawaja kommer bara några få månader efter att FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève gjort ett gemensamt uttalande och 46 medlemsstater uttryckt allvarlig oro över människorättssituationen i Bahrain. Rådet belyste och kritiserade de pågående trakasserier och fängelsestraff riktade mot dem som utövat sin rätt till yttrandefrihet samt det fortsatta förtrycket av demonstranter.

Kategorier: Nyheter och Uttalanden.
Taggar: Abdulhadi Al-Khawaja, Bahrain, Gulf states, Mänskliga rättigheter, Maryam Al-Khawaja, Middle East, och Robert Hårdh.