Läs nya numret av Time to Act

Omslab_TTA.jpg

Läs det nya numret av Civil Rights Defenders årliga magasin Time to Act.

I samband med den årliga konferensen Defenders’ Days
– Empowering Human Rights Defenders at Risk, ger Civil Rights Defenders ut Time to Act, ett magasin som sammanfattar våra insatser under året och beskriver framtida fokusområden.

Årets upplaga är den tredje och ger en överblick av vårt arbete med att stärka mänskliga rättigheter över hela världen.

Läs bland annat om att vi intensifierat vår närvaro i Sydostasien med ett kontor i Myanmar. Positiva reformer har genomförts i landet men det återstår mycket att göra. 2015 är på många sätt ett avgörande år för regimen att visa omvärlden att landet menar allvar i frågor som demokrati och mänskliga rättigheter.

Vår satsning på Östafrika och Afrikas horn har slagit väl ut och med större resurser kan vi nu öka insatserna för regionens mest utsatta människorättsförsvarare.

Sedan ett drygt år tillbaka arresteras varje månad hundratals aktivister på Kuba. Trots landets förbättrade relationer till USA finns det inget som tyder på att situationen förändras. I Venezuela kämpar president Maduro för att överleva politiskt och den redan hårt drabbade oppositionen är satt under stark press. Våldet når nya höjder och det mesta tyder på att 2015 blir ett oroligt år. Mot bakgrund av detta intensifierar vi våra insatser i Latinamerika och i synnerhet i fråga om Kuba och Venezuela.

Klicka här för att läsa hela numret av Time to Act.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Time to Act.