Människorättsförsvarare hotad

Tanya Lokshina, erfaren utredare vid Human Rights Watch i Moskva, har mottagit ett antal hot i form av textmeddelanden till sin mobiltelefon. Meddelandena innehöll både indirekta och direkta hot mot henne, med hänvisning till personliga uppgifter som bara Tanya och några personer i hennes närhet känner till. Hon mottog meddelandena mellan 28 och 30 september och syftet med hoten var uppenbarligen att hindra henne att utföra sitt arbete.

– Vi är allvarligt oroade över Tanya Lokshinas och hennes kollegors säkerhet. De arbetar i en miljö där myndigheterna är fientligt inställda till det civila samhället och där flera nyligen antagna lagar ytterligare försvårar arbetet för människorättsorganisationer och andra aktörer i det civila samhället, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Tanya Lokshina är en av de mest framstående och respekterade experterna på mänskliga rättigheter i Ryssland. Under många år har hon visat ett outtröttligt engagemang när det gäller att utreda de allvarligaste kränkningarna av mänskliga rättigheter i Ryssland och stå upp för rätten till rättvisa och upprättelse för offer. Hon har följt utvecklingen i Norra Kaukasus med särskild oro och assisterat människorättsförsvarare som verkar i regionen.

Civil Rights Defenders har i ett brev till ryska myndigheter uttryckt oro över hoten mot Tanya Lokshina och uppmanat dem att genast utreda hoten. Det är ryska myndigheters ansvar att skydda människorättsförsvarare och att se till att alla hot och attacker mot dem fördöms offentligt och utreds. I enlighet med FN: s deklaration om människorättsförsvarare är Ryssland förpliktigat att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av människorättsförsvarare och bidra till en miljö där de kan arbeta säkert.

Kategorier: Nyheter.
Regions: Norra Kaukasus.