Serbien korad vinnare i finalen av det årliga rättegångsspelet i Strasbourg

Sedan 2013 har vinnarna i de regionala rättegångsspelen i Norden och Sydösteuropa mötts i en transeuropeisk final i Strasbourg. Den 7 november möttes lag Lannung från Danmark och lag Iustitia från Serbien i den andra finalupplagan av de fiktiva domstolsförhandlingarna vid Europadomstolen.

De regionala rättegångsspelen riktar sig till sista-års studenter på juristutbildningar i Norden och Sydösteuropa. De två vinnande lagen i de regionala tävlingarna möts sedan i en final vid Europadomstolen. Efter två bra pläderingar korades det serbiska laget till 2014-års vinnare av den andra transeuropeiska finalen i Strasbourg.

– Konkurrensstyrda modeller, såsom rättegångsspelen, är en chans för framtida jurister och beslutsfattare att få erfarenhet, praktik och rutin när det gäller att tillämpa människorättsstandarder samt att argumentera inför Europadomstolen, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Om de regionala rättegångsspelen i Sydösteuropa:
Under 2007 initierade och arrangerade Civil Rights Defenders rättegångsspel för juriststudenter på Västra Balkan. Då mycket få juridiska fakulteter i regionen hade kurser i Europarätt identifierade organisationens under sitt arbete i regionen ett behov av utökad kunskap om Europakonventionen (ECHR).

De nordiska rättegångsspelen, som grundades 1984, inspirerade Civil Rights Defenders att arrangera en liknande tävling för juriststudenter på Västra Balkan. Sedan rättegångsspelens start har över 500 studenter från Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Makedonien deltagit i tävlingen.

– Målet är att utbilda människorättsexperter redan i början av deras juridiska karriär så att de efter avslutad utbildning direkt kan börja bidra med sin expertis till samhället. Det finns ett starkt behov av personer med goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna på flera olika nivåer i samhället, säger John Stuffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Kategorier: Nyheter.
Taggar: Denmark, Europakonventionen, Europadomstolen för mänskliga rättigheter, John Stauffer, Legal Director, Moot Court, Serbien, och Strasbourg.