Låt Keymir Berdiyev återvända till Sverige

Civil Rights Defenders och Human Rights Watch uppmanar statsminister Fredrik Reinfeldt att undersöka utvisningen av Keymir Berdiyev till Turkmenistan den 20 maj 2011. I ett gemensamt brev skriver organisationerna att Sverige bör låta honom återvända och få sin asylansökan omprövad.

Mr Berdiyev sökte asyl i Sverige i december 2009 och trots flera överklaganden har han nekats uppehållstillstånd eftersom man ansåg att det inte var riskfyllt för honom att återvända till Turkmenistan. Det är svenska myndigheters bedömning trots att rapporten från FN: s kommitté mot tortyr som nyligen publicerades vittnar om utbredd tortyr och nästan total straffrihet för förövarna.

Letter to Reinfeldt on Berdiyev

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Utvisning och Keymir Berdiyev.
Regions: Sverige och Turkmenistan.