Asean-deklaration sänker standarden för mänskliga rättigheter

Civil Rights Defenders och flera andra människorättsorganisationer kräver att antagandet av ASEAN* Human Rights Declaration skjuts på framtiden. I ett brev till statscheferna i Aseans medlemsländerna skriver de att förslaget till deklaration, i sin nuvarande form strider mot befintliga internationella normer för mänskliga rättigheter och därmed riskerar att försvaga skyddet mot människorättskränkningar i regionen.

– Om inte väsentliga förändringar sker i texten kommer Asean-länderna att år 2012 anta en deklaration om mänskliga rättigheter som ger medlemsstaterna ytterligare befogenheter att kränka mänskliga rättigheter i stället för att ge regionens folk ytterligare skydd mot sådana kränkningar, säger Michael Bochenek, direktör för Amnestys program för International’s Law and Policy.

I de allmänna principerna 6,7 ​​och 8 i det nuvarande utkastet, står det att åtnjutande av rättigheterna ska ”balanseras av utförande av arbetsuppgifter”, kopplade till ”nationella och regionala förhållanden” och med hänsyn till ”olika kulturella, religiösa och historiska bakgrunder ”. Dessutom kan alla rättigheter i deklarationen begränsas utifrån ett brett spektrum av grunder, bland annat, nationell säkerhet och allmän moral.

– Tanken att alla mänskliga rättigheter ska vara” balanserad ”mot enskilda ansvar motsäger själva idén om mänskliga rättigheter som överenskommits i 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, vilket bekräftades av alla stater, inklusive Aseans medlemsstater, 1993 i Wiendeklarationen och handlingsprogrammet ”, säger Wilder Tayler, generalsekreterare Internationella juristkommissionen.

Enligt folkrätten är regeringar förbjudna att göra några som helst undantag när det gäller en bred uppsättning av rättigheter. Andra rättigheter kan endast begränsas vid särskilda, tydligt definierade omständigheter. Enligt internationell rätt är alla Aseans medlemsstater skyldiga att, oberoende av politiska, ekonomiska och kulturella system, respektera och skydda mänskliga fri- och rättigheter.

– I sin nuvarande form är förklaringen ett betydande och oroande avsteg från gällande internationella standarder på människorättsområdet, inklusive de som finns i andra regionala instrument för mänskliga rättigheter i Europa, Nord-och Sydamerika och Afrika, säger Souhayr Belhassen, ordförande för den Internationella federationen för mänskliga rättigheter.

Organisationerna uppmanar i sitt brev Aseans ledare att ta tillbaka nuvarande utkast och omformulera det i en transparent process i samråd med berörda parter, så att det följer internationellt erkända standarder för mänskliga rättigheter.

Läs brevet Letter to ASEAN Leaders

För mer information, vänligen kontakta Brittis Edman, programansvarig för Sydostasien på Civil Rights Defenders, (i Bangkok) +46 709890019

*Association of Southeast Asian Nations (Asean) bildades den 8 augusti 1967 i Bangkok i och med undertecknandet av Asean-deklarationen av länderna Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand. Brunei anslöt 1984, Vietnam 1995, Laos och Burma 1997 och Kambodja 1999.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: ASEAN och Human Rights Declaration.
Regions: Sydostasien.