Civil Rights Defenders uppmanar duman att förkasta homofobisk lag

Den 19 december behandlar den ryska duman ett lagförslag som, om det införs, innebär ett effektivt förbud mot ”propaganda för homosexualitet”. Lagförslaget påstås syfta till att skydda barn från skadlig information. Civil Rights Defenders uppmanar den ryska duman att förkasta den föreslagna lagstiftningen som tydligt strider mot yttrandefrihetens principer.

Foto: Civil Rights Defenders

Europride i Stockholm 2008. Foto: Civil Rights Defenders

Liknande lagar har nyligen införts i nio regioner i Ryssland och de har redan lett till ett mer aggressivt och hotfullt bemötande av hbt-personer. Det ryska hbt-nätverket och Coming out, båda partner till Civil Rights Defenders, har rapporterat om en serie attacker mot personer som deltagit i fredliga evenemang.

– Ett år av tillämpning av dessa lagar i flera regioner har visat att de i praktiken används för att förfölja oliktänkande, inte för att skydda barn, säger Igor Kochetkov, ordförande för hbt-nätverket. – Under förevändning av att skydda familjen har författarna till lagtexten faktiskt förstört den, genom att identifiera en familj som ”en biologisk union av en man och en kvinna”.

Lagförslaget hamnade på statsdumans agenda omedelbart efter ett viktigt beslut i fallet Fedotova mot Ryssland i FN:s människorättskommitté. FN:s människorättskommitté ansåg att Ryssland kränkte rätten till yttrandefrihet och skydd mot diskriminering när man grep Irina Fedotova för att hon satt upp plakat med texten ”Homosexualitet är normalt” och ”Jag är stolt över min homosexualitet” på en skola.

– Vi uppmanar den ryska regeringen att hylla kommitténs beslut och samtidigt avbryta diskussionerna om den nya lagstiftningen. Lagförslaget innebär diskriminering av ryska medborgare och kränker deras rätt till yttrandefrihet, säger Cecilia Rosing handläggare för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Anti-gay bill, Coming Out, Yttrandefrihet, Propaganda laws, och Ryska hbt-nätverket.
Regions: Ryssland.