Civila samhället kräver att ASEAN-deklaration dras tillbaka

Den 15 november uppmanade 64 olika grupper i det civila samhället, från gräsrotsnivå till internationella nivå, medlemsstaterna i ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) att skjuta upp antagandet av en deklaration om mänskliga rättigheter. Förslaget till deklaration följer inte befintliga internationella standarder för mänskliga rättigheter och är därför inte värd sitt namn.

I stället för att anta deklarationen uppmanar det civila samhällets aktörer ASEAN: s medlemsstater att skicka tillbaka utkastet till ASEAN:s mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter (AICHR) och ge dem instruktioner om att ändra deklarationen så att den överensstämmer med internationell lagstiftning på människorättsområdet.

Uttalandet skickades inför ASEAN-toppmötet, 18-20 november, där deklarationen kommer att antas.

Läs hela pressmeddelandet: Press statement on AHRD

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: ASEAN och Human Rights Declaration.
Regions: Sydostasien.