Upprop till Azerbajdzjans president att inte underteckna restriktiv lag

Tillsammans med en stor grupp organisationer inom det civila samhället vädjar Civil Rights Defenders till Azerbajdzjans president att inte underteckna ett antal restriktiva ändringsförslag till NGO-lagen som antogs av parlamentet den 17 December 2013. NGO-lagen möjliggör en hårdare kontroll av verksamheten i icke-statliga organisationer och förslagen till förändringar ligger nu på presidentens bord och kommer sannolikt att godkännas när som helst.

Brevet är undertecknat av CIVICUS: World Alliance for Citizen Partition, Civil Rights Defenders och Azerbaijan Civil Society Defense Committee, en koalition som består av 42 azerbajdzjanska organisationer.

Läs uttalandet här

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Freedom of assembly, Rätten till föreningsfrihet, och Människorättsförsvarare.
Regions: Azerbajdzjan.