Fördöm attacken mot Madina Magomadova

Civil Rights Defenders och Svenska Freds-och Skiljedomsföreningen är allvarligt oroade över den senaste attacken mot Madina Magomadova, ordförande i den ryska människorättsorganisationen Tjetjeniens Mödrar. Den 8 juni försökte två okända förövare kidnappa Madina Magomadova på en gata i Moskva. Attacken utfördes efter att Magomadova gett en intervju om förböredelserna inför en internationell fotoutställning dedikerad åt spårlöst försvunna personer i Tjetjenien.

– Vi uppmanar myndigheterna att offentligt fördöma och utreda alla eventuella hot och attacker mot Madina Magomadova och andra människorättsförsvarare. Attacken ska ses i ett sammanhang av ett ständigt hårdnande klimat för människorättsförsvarare i Ryssland, säger Marie Månson, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Enligt Magomadova var de två angriparna närvarande på platsen för hennes intervju, som de spelade in, och när hon lämnade platsen följde de efter henne. Gärningsmännen försökte få in Magomadova i en bil och tillgrep våld när hon vägrade följa med. Hon lyckades fly från angriparna tack vare inblandning av förbipasserande. Den våldsamma attacken orsakade Magomadova betydande fysisk och psykisk skada. Hon befinner sig för närvarande under observation på ett sjukhus i Moskva.

Den icke-statliga organisationen Tjetjeniens Mödrar, ledd av Madina Magomadova, grundades 1995 som en reaktion på det höga antalet försvinnanden av civila under de tjetjenska krigen. Syftet med organsiationens arbetet är att söka efter bortförda i Tjetjenien, ge rättsligt och socialt stöd till anhöriga och vänner till bortförda och att informera om situationen i Tjetjenien och angränsande republiker.

– Ryssland måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av människorättsförsvarare och bidra till en miljö där människorättsförsvarare kan arbeta säkert, i enlighet med FN:s deklaration om människorättsförsvarare, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds-och Skiljedomsföreningen.

Kontakt:
Anna Ek, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 0709-54 05 13, anna.ek@svenskafreds.se
Marie Månson, Civil Rights Defenders: 0709-89 60 10, marie.manson@civilrightsdefenders.org

Madina Magomadova är också tillgänglig för intervju, vänligen kontakta Anna Ek för utterligare information.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Madina Magomadova, Mothers of Chechnya, och Våld mot människorättsförsvarare.
Regions: Ryssland.