Förslag försvagar Europadomstolen

Civil Rights Defenders har undertecknat ett uttalande om att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna i Europa. Initiativet är en reaktion på de föreslagna förändringarna i Europakonventionen som syftar till att snabba på processerna i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

– Det är inte säkert att de föreslagna ändringarna innebär en mindre arbetsbörda och snabbare processer i Europadomstolen. Vi tror att förslaget skulle kunna begränsa skyddet för de mänskliga rättigheterna. Innan förändringarnas effekt har utretts bör inga ytterligare reformer antas, säger Cecilia Tengroth, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Även om förslaget innehåller viktiga rekommendationer för hur varje land ska införa Europakonventionen, kommer reformerna att leda till att domstolen försvagas.

De föreslagna reformerna behandlas för närvarande av medlemmarna i Europarådet och kommer att diskuteras vid ministerrådet i Brighton 19-20 april.

Vi kommer inför mötet i Brighton att föra fram vår syn på reformförslaget till den svenska regeringen och till regeringarna i de länder där vi är aktiva.

Läs uttalandet i fulltext här.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Cecilia Tengroth, Europakonventionen, och Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
Regions: Sverige.