Deklaration om mänskliga rättigheter måste offentliggöras

I ett gemensamt uttalande uttrycker Civil Rights Defenders och ett flertal internationella människorättsorganisationer oro över den bristande öppenhet som präglat arbetet med att utforma ASEAN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna i ASEAN:s kommission för mänskliga rättigheter (AICHR). Processen har inte varit öppen för det civila samhället och befolkningarna i ASEAN-regionen.

Vi manar AICHR att offentliggöra det nuvarande utkastet till deklaration så att allmänheten på ett meningsfullt sätt kan delta i processen av dess utformande.

Utformningen av människorättsdeklarationen är en indikator på AICHR:s vilja att etablera en trovärdig, respekterad och fungerande regional institution för de mänskliga rättigheterna.

Läs hela uttalandet här
Joint Statement on AHRD May 2 2012

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: AICHR och Human Rights Declaration.
Regions: Sydostasien.