Försämrade förhållanden i fängelset för Ales Bialiatski

Förhållandena i fängelset fortsätter att försämras för den fängslade vitryska människorättsförsvararen Ales Bialiatski, chef för människorättscentret Viasna, som nu nekas möjligheten att ta emot mat utifrån.

Tidigare i veckan nekades Ales Bialiatskis fru av fängelset att lämna ett matpaket. Hon fick senare veta att Bialiatskis rätt att motta mat från besökare tagits bort under sex månader sedan i mars.

– Vi uppmanar myndigheterna att säkerställa korrekt behandling av Ales Bialiatski och att inte missbruka fängelsereglerna till hans nackdel, säger Marie Månson, programansvarig på Civil Rights Defenders.

Disciplinära åtgärder har fortlöpande använts mot Ales Bialiatski sedan han fängslades i november 2011. Han har fått flera reprimander och blivit föremål för restriktiva åtgärder som begränsat hans rättigheter att ta emot besök, matpaket och annat. I juli 2012 frigavs ett antal andra fångar men Ales Bialiatski sågs som en ”återfallsförbrytare”, vilket uteslöt möjligheten till amnesti.

I augusti 2012 nekades han matpaket och umgängesrätt efter att han tagit en bit bröd till sin cell efter middagen och satt upp en gardin runt sin säng för att få lite privatliv.

I augusti 2011 greps Ales Bialiatski misstänkt för grovt skattebedrägeri, efter att Litauen och Polen lämnat information om vitryska individers bankkonton, på begäran av de vitryska myndigheterna. Ales Bialiatski är chef för Vitrysslands ledande människorättsorganisation Viasna. Eftersom Viasna inte kunnat registrera sig och verka lagligt i Vitryssland, har organisationen tvingas öppna privata bankkonton utomlands. I November 2011 dömdes Ales Bialiatski till fyra och ett halvt års fängelse och konfiskering av egendom. Civil Rights Defenders har upprepade gånger protesterat mot behandlingen av Vitrysslands politiska fångar och krävt att Ales Bialiatski omedelbart släpps fri.

År 2006 tilldelades han den svenska regeringens Per Anger-pris för sin modiga kamp för den vanliga människans rätt.

Kategorier: Uttalanden.
Taggar: Ales Bialiatski.
Regions: Vitryssland.